ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย (สมศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2561

เผยเเพร่เมื่อ 901 เข้าชม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย (สมศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ พร้อมตัวแทนคณะกรรมการการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน